Cjenik usluga

Dentalna radiologija, dijagnostika i pregled

Stomatološki pregled

200 kn

Stomatološki pregled sa ortopanom i/ili RVG snimkom

300 kn

Specijalistički stomatološki pregled, konzultacije, očitanje ortopana, plan terapije i financijski izračun

400 kn

RVG snimak

50 kn

Digitalni ortopan

200 kn

Preventiva i profilaksa

Čišćenje zubnog kamenca, poliranje i interdentalno čišćenje

350 kn

Pjeskarenje zubi

400 kn

Čišćenje zubnog kamenca, poliranje, interdentalno čišćenje i pjeskarenje zubi

600 kn

Pečačenje fisura

300 kn

Restaurativna stomatologija i endodoncija

Estetski kompozit – V klasa

350 kn

Estetski kompozit – jednoplošni

400 kn

Estetski kompozit – dvoplošni

450 kn

Estetski kompozit – troplošni

550 kn

Ispun mliječnih zuba

300 kn

Liječenje korijenskog kanala

500 kn

Revizija korijenskog kanala

700 kn

Estetska nadogradnja FRC

750 kn

Vađenje nadogradnje

500 kn

Izbjeljivanje avitalnog zuba

750 kn

Izbjeljivanje zubi (ZOOM lampa)

2800 kn

Izbjeljivanje zubi uz pomoć udlage (Home bleaching)

2000 kn

Oralna kirurgija

Ekstrakcija zuba

500 kn

Ekstrakcija zuba komplicirana

750 kn

Komplicirana ekstrakcija zuba + PRF (PRGF)

1000 kn

Alveotomija

1500 kn

Apikotomija

1500 kn

Cistektomija

1500 kn

Frenulektomija

1200 kn

Kortikotomija s postavom ortodontske bravice

1500 kn

Odstranjivanje zaostalog korijena ili stranog tijela iz maksilarnog sinusa

3500 kn

Odstranjivanje benignih odontogenih tumora

1500 kn

PRF (PRGF))

800 kn

Implantologija

Ugradnja dentalnog implantata (MIS ili BTI)

5500 kn

Ugradnja dentalnog implantata (NOBEL ili ZIMMER)

6000 kn

Preimplantološka augumentacija alveolarnog grebena

2000 kn

Interni sinus lifting

2500 kn

Sinus lifting

7500 kn

All on 4 s prototip mostom (privremeni most)

35000 kn

All on 6 s prototip mostom (privremeni most)

47000 kn

Zygoma All on 4 s prototip mostom (privremeni most)

Cijena se određuje nakon obavljenog kompletnog kliničkog pregleda i cbct dijagnostike

QUAD Zygoma s prototip mostom (privremeni most)

Cijena se određuje nakon obavljenog kompletnog kliničkog pregleda i cbct dijagnostike

Stomatološka protetika

Provizorna krunica (ord.izrada)

250 kn

Provizorna krunica PMMA (lab.izrada)

450 kn

Provizorna krunica metal-kompozit (lab.izrada)

600 kn

Provizorna krunica na implantatu PMMA

1200 kn

Provizorna krunica (fiksirana Ribbond trakom)

500 kn

Provizorna proteza

1750 kn

Metal keramička krunica

1650 kn

Zirkon keramička krunica

2500 kn

Zirkon monolitna krunica

2000 kn

Potpuna keramička krunica (empress ili emax)

2500 kn

Teleskopska krunica

1800 kn

Ljuskice (veneers)

2500 kn

Inlay, Onlay, Overlay

2000 kn

Totalna proteza (za jednu čeljust)

4000 kn

Wironit djelomična proteza

6000 kn

All on 4 / All on 6 hibridni most (metal keramički)

26000 kn

All on 4 / All on 6 hibridni most (akrilatni)

16000 kn

Reducirana wironit proteza na frezanoj prečki

15000 kn

Reducirana wironit proteza na lokator abutmentima

12600 kn

Udlage

Zaštitna udlaga (Night guard)

500 kn

Michigan udlaga

2000 kn

Zaštitna udlaga za sportaše (Play safe)

1750 kn

Ortodoncija

Ortodontska terapija metalnim bravicama po čeljusti

8000 kn

Ortodontska terapija estetskim bravicama po čeljusti

10000 kn

Invisalign Complex terapija

29500 kn

Invisalign lite terapija

21000 kn

Invisalign express terapija

12000 kn

Invisalign first

14000 kn

Monomaksilarni mobilni aparatić

5000 kn

Bimaksilarni mobilni aparatić

5000 kn