Projekt: Unapređenje poslovnih procesa kroz uvođenje u primjenu novih informacijskih tehnologija i alata

 

Naziv projekta: Unapređenje poslovnih procesa kroz uvođenje u primjenu novih informacijskih tehnologija i alata

Šifra projekta: KK.03.2.1.19.0358

Kratki opis projekta

Projektom se planira uvođenje odnosno informatizacija i digitalizacija u tri područja:

  1. Dentalna medicina

Uvođenje suvremenih IKT rješenja u dentalnoj medicini odnosno uvođenje digitalizacije u ordinaciju nabavom intraoralnog skenera, softvera za obradu digitalnih podataka koji će omogućiti razmjenu digitalnih podataka s drugim ordinacijama i vanjskim laboratorijima odnosno komunikaciju s vanjskim uređajima CAD/CAM sustavima i 3D printerom, što će direktno doprinijeti smanjenju vremena za izradu plana terapije, izradu privremenih i trajnih nadomjestaka, smanjiti greške u mjerenju i proizvodnji zubnih nadomjestaka odnosno povećati kvalitetu usluge i proizvoda.

  1. CRM sustav – komunikacija s kupcima

u visoko  personaliziranoj i kompleksnoj usluzi, kakvu pruža poliklinika, važno je povjerenje i zadovoljstvo pacijenta. Stoga je vrlo važan aspekt poslovanja pravovremena, razumljiva i jasna komunikacija s kupcima. Poliklinika za sada uspijeva održati standard komunikacije s kupcima, a s obzirom na planirano širenje i rast poslovanja, veliku važnost mora posvetiti upravo ovom segmentu i stvoriti pretpostavke za daljnje širenje nabavom i implementacijom CRM sustava.

  1. ERP sustav – digitalizacija poslovnih procesa podrške

Uvođenjem ERP sustava povezati će se poslovni procesi što će doprinijeti boljem upravljanju radnim vremenom, financijama, prodajom i nabavom, marketingom i sustavom upravljanja kvalitetom.

 

Uvođenjem ovih IKT rješenja u poslovanje Poliklinika će povećati svoju konkurentnost  na domaćem i inozemnom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti i jačanje tržišne pozicije u zemlji inozemstvu uvođenjem suvremenih IKT rješenja u dentalnoj medicini, digitalnim povezivanje i razmjenom podataka s drugim ordinacijama i dentalnim laboratorijima, poboljšanje komunikacije s kupcima uvođenjem CRM sustava i informatizacija poslovanja uvođenjem ERP sustava.

Mjerljivi rezultati projekta su:

  1. poboljšanje i digitalizacija 10 poslovnih procesa
  2. novootvorena 2 radna mjesta
  3. povećanje prihoda od prodaje za koeficijent 2,02

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi 890.358,25 HRK
  • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 890.358,25 HRK
  • Udio EU u financiranju projekta iznosi 578.700,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2019. – 01.06.202.

Kontakt za više informacija

E-mail: zoran@ident.hr

Linkovi